OMV | kapvergunning - Violetlaan 32

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Pierre Potvliege
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van een amber boom
locatie: Violetlaan 32
beslist op: 10/12/2020
bekendmaking loopt van: 15/10/2020 - 15/11/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020132258
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.