OMV | kapvergunning - Van Der Graesenlaan 31

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Pierre Stubbe
toelichting: aanvraagje omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee dennen
locatie: Van Der Graesenlaan 31
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020083780
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.