OMV | kapvergunning - Van Der Graesenlaan 24

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Vanessa Leeman
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: vellen van twee Amerikaanse eiken, één den en een rij coniferen
locatie: Van Der Graesenlaan 24
beslist op: 11/01/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021000456
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.