OMV | kapvergunning - Uilendreef 31

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bob Van Raemdonck
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee inlandse eiken.
locatie: Uilendreef 31
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021041805
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.