OMV | kapvergunning - Ten Hoflaan 14

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bruno Van Den Eynden
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: vellen van één eik
locatie: Ten Hoflaan 14
beslist op: 23/03/2020
bekendmaking loopt van: 31/03/2020 - 30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020028838
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.