OMV | kapvergunning - Ten Boslaan 10

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Eddy Peter Belmans
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van tien dennen
locatie: Ten Boslaan 10
beslist op: 10/12/2020
bekendmaking loopt van: 15/10/2020 - 15/11/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020132250
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.