OMV | kapvergunning - St. Antoniusbaan 123

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Georges Germain Geeraerts
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vier berken
locatie: St. Antoniusbaan 123
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021044710
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.