OMV | kapvergunning - Smissestraat 24

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Yves De Cloedt
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vier berken en één lijsterbes
locatie: Smissestraat 24
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021045635
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.