OMV | kapvergunning - Schriekbos 70

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Rita Naudts
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één esdoorn
locatie: Schriekbos 70
beslist op: 10/5/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020129066
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.