OMV | kapvergunning - Schriekbos 105

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Koen Van Kemseke
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vier inlandse eiken
locatie: Schriekbos 105
beslist op: 10/12/2020
bekendmaking loopt van: 15/10/2020 - 15/11/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020128427
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.