OMV | kapvergunning - Raymond Delbekestraat 71

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Koen Dries
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vijf sparren en vijf beuken
locatie: Raymond Delbekestraat 71
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021161971
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.