OMV | kapvergunning - Raymond Delbekestraat 53

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Wim De Vos
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee dennen
locatie: Raymond Delbekestraat 53
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021133163
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.