OMV | kapvergunning - Oostmallebaan 57

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ferdinand Schryvers
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 9 sparren
locatie: Oostmallebaan 57
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021160327
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.