OMV | kapvergunning - Oostmallebaan 46

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Liesbet Geusens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het kappen van 2 sparren, 2 berken 2 kerselaren en één hagebeuk.
locatie: Oostmallebaan 46
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021128202
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.