OMV | kapvergunning - Olmenlei 93

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Christian Dooms
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één zomereik
locatie: Olmenlei 93
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021036298
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.