OMV | kapvergunning - Olmenlei 57

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Rita Ardeel
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee naaldbomen
locatie: Olmenlei 57
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021160383
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.