OMV | kapvergunning - Olmenlei 131

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Paul Vanderhallen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één inlandse eik
locatie: Olmenlei 131
beslist op: 5/4/2020
bekendmaking loopt van: 08/05/2020-08/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020053549
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.