OMV | kapvergunning - Nieuwheide 1

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emiel Daems

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee sparren
locatie: Nieuwheide 1
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020097967
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.