OMV | kapvergunning - Monnikendreef 3, Monnikendreef 5

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emmaüs
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 2 zomereiken, 1 tamme kastanje en 3 berken
locatie: Monnikendreef 3, Monnikendreef 5
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021133795
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.