OMV | kapvergunning - Monnikendreef 3

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emmaüs
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: vellen van één kastanjeboom en één inlandse eik
locatie: Monnikendreef 3
beslist op: 9/21/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020120210
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.