OMV | kapvergunning - Maalstraat 33

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Wout Denies
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: Het vellen van 4 kastanjebomen
locatie: Maalstraat 33
beslist op: 11/01/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020171162
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.