OMV | kapvergunning - Lindedreef 17

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Didier Bigot
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee coniferen
locatie: Lindedreef 17
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021127377
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.