OMV | kapvergunning - Liefkenshoek 85

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Godelieve Magnus
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 17 sparren
locatie: Liefkenshoek 85
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021161120
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.