OMV | kapvergunning - Kwikaard 85

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Filip Geeraerts 
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het oprichten van een bijgebouw met als functie garage, tuinberging en opslagplaats
locatie: Kwikaard 85
beslist op: 30/03/2020
bekendmaking loopt van: 02/04/2020 – 01/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019152755
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.