OMV | kapvergunning - Kwikaard 109

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Debora Haaren
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van drie naaldbomen
locatie: Kwikaard 109
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021131489
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.