OMV | kapvergunning - Koekoekdreef 2

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Sytske Bolt
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee fijnsparren
locatie: Koekoekdreef 2
beslist op: 8/31/2020
bekendmaking loopt van: 04/09/2020 - 04/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020106636
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.