OMV | kapvergunning - Kerkhofweg 9

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Alain Faes
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee sparren
locatie: Kerkhofweg 9
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021039558
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.