OMV | kapvergunning - Kempendreef 20

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Linda Van Bogaert toelichting: Aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: vellen van twee naaldbomen
locatie: Kempendreef 20
beslist op: 5/11/2020
bekendmaking loopt van: 11/05/2020-11/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020059298
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.