OMV | kapvergunning - Kapellei 217

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jozef Cuypers
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van veertien jonge bomen, één conifeer en één fijnspar
locatie: Kapellei 217
beslist op: 8/24/2020
bekendmaking loopt van: 26/08/2020 - 26/09/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020097995
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.