OMV | kapvergunning - Jachthoornlaan 46

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Christian Meesters
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één Amerikaanse eik
locatie: Jachthoornlaan 46
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021029081
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.