OMV | kapvergunning - Hofeinde 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Leonie Smits
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vier Amerikaanse eiken
locatie: Hofeinde 4
beslist op: 10/12/2020
bekendmaking loopt van: 15/10/2020 - 15/11/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020128976
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.