OMV | kapvergunning - Hoekstraat 26

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Eric Behiels
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van een Amerikaanse eik
locatie: Hoekstraat 26
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021166049
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.