OMV | kapvergunning - Heideweg 70

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Guido Cuypers
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van één esdoorn
locatie: Heideweg 70
beslist op: 23/03/2020
bekendmaking loopt van: 31/03/2020 - 30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020031252
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.