OMV | kapvergunning - Heideweg 111

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Petrus Philips
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vijf sparren
locatie: Heideweg 111
beslist op: 8/31/2020
bekendmaking loopt van: 04/09/2020 - 04/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020112272
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.