OMV | kapvergunning - Guido Gezellelaan 53

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Mohamed Messoudi
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één eik
locatie: Guido Gezellelaan 53
beslist op: 08/02/2021
bekendmaking loopt van: 12/02/2021 - 12/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021011585
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.