OMV | kapvergunning - Grasmuslaan 10

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tim Poels
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: Het vellen van één spar
locatie: Grasmuslaan 10
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021161340
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.