OMV | kapvergunning - Graffendonk 53

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Fia Van Looveren
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vijf berken
locatie: Graffendonk 53
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021160709
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.