OMV | kapvergunning - Goudbloemlaan 16

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Paul Kempeneers
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van drie grauwe elzen en één berk
locatie: Goudbloemlaan 16
beslist op: 08/02/2021
bekendmaking loopt van: 12/02/2021 - 12/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021017505
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.