OMV | kapvergunning - Gagelhoflaan 40

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Maria Coppens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee lorken
locatie: Gagelhoflaan 40
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021131241
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.