OMV | kapvergunning - Gagelhoflaan 20

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Patrick Verbraeken
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één berk
locatie: Gagelhoflaan 20
beslist op: 5/4/2020
bekendmaking loopt van: 08/05/2020-08/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020054355
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.