OMV | kapvergunning - Frans Janssenslaan 17

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Johan Van den Rul

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één kastanjeboom en één prunus
locatie: Frans Janssenslaan 17
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020094662
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.