OMV | kapvergunning - Felix Timmermanslaan 10

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Myriam Schoeters
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één spar
locatie: Felix Timmermanslaan 10
beslist op: 9/28/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020123259
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.