OMV | kapvergunning - Emiel Vermeulenstraat 144

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ria De Cremer
toelichting: Aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: het vellen van 42 sparren
locatie: Emiel Vermeulenstraat 144
beslist op: 5/11/2020
bekendmaking loopt van: 11/05/2020-11/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020056338
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.