OMV | kapvergunning - Elzenlaan 8

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Maurits Super
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van drie sparren
locatie: Elzenlaan 8
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020046966
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.