OMV | kapvergunning - Eikenlaan 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Francisco Fernandez

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van zeven sparren en een rij coniferen
locatie: Eikenlaan 4
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020094620
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.