OMV | kapvergunning - Dennenlaan 15

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jacobus Henricus Herrijgers
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vijf sparren
locatie: Dennenlaan 15
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020091899
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.