OMV | kapvergunning - D'Eike 5

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ischa Baele
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één fijnspar en drie kastanjebomen
locatie: D'Eike 5
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020113553
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.