OMV | kapvergunning - De Knod 13

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Elke Van Inderdael
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één inlandse eik
locatie: De Knod 13
beslist op: 9/21/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020121679
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.