OMV | kapvergunning - De Hulsten 28

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Axel Stevens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één eik
locatie: De Hulsten 28
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021167265
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.