OMV | kapvergunning - De Hulsten 20

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: De Cauwer Wim
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het vellen van vijf dennen
locatie: De Hulsten 20
beslist op: 30/03/2020
bekendmaking loopt van: 02/04/2020 – 01/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020036696
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.